PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

AUDYT

Audyt

Audyt innowacyjny pozwala na analizę aktualnego poziomu innowacyjności oraz stymulowanie procesów i środowiska innowacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach z sektorów o profilu technologicznym.

Co daje audyt?

Dzięki audytowi otrzymujemy raport o stanie innowacyjności firmy, zarówno pod kątem procesów, jak i środowiska innowacji. Doradca ds. innowacji na podstawie sporządzonego raportu udziela wskazówek dotyczących możliwości ulepszenia systemu innowacji w przedsiębiorstwie.

Jak działa audyt?

Audyt zawiera pytania związane z procesami innowacyjnymi i środowiskiem innowacji w firmie. Jego wynikiem są dwa diagramy radarowe (jeden prezentujący wyniki dotyczące koła innowacji, drugi- czynników organizacyjnych). Diagramy są następnie interpretowane i przedstawione w formie pisemnej, a także szczegółowo omówione przez doradcę ds. innowacji na spotkaniu z przedsiębiorcą.

Jak przebiega audyt?

Audyt prowadzony jest przez doradcę ds. innowacji na terenie firmy. Niezbędne jest zorganizowanie dwóch spotkań, ponieważ audyt składa się z dwóch części:

  1. Zebranie informacji odnośnie bieżącego poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa
  2. Omówienie wyników i przedstawienie rekomendowanych zmian do wdrożenia.

Kolejne spotkania mają na celu zaoferowanie doradztwa w dziedzinach związanych z innowacjami, wskazanych przez wyniki audytu jako obszary wymagające udoskonalenia.

Kto jest naszą grupą docelową?

Małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu technologicznym.