PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

CEL

Cel

  • Naszym celem jest wzmocnienie zdolności do wprowadzania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Osiągniemy ten cel dzięki współpracy z regionalnymi i krajowymi centrami innowacji i technologii, instytutami badawczymi, uniwersytetami, politechnikami oraz doradcami w dziedzinie rozwoju biznesu.
  • Nadrzędną misją projektu jest zniwelowanie różnic ekonomicznych pomiędzy regionami partnerskimi, poprzez wspólną budowę fundamentu pod rozwój korytarza innowacji wiodącego od Bałtyku do Morza Śródziemnego.